Test drive

Informatii personale:
Nume*
Prenume*
Oras*
Judet*
Email*
Telefon*
Introduceti textul din imaginea alaturata
Text ilizibil? Reincearca.
Fii la curent cu noutățile!

Dorim să rămânem în contact cu dumneavoastra pentru a va informa cu privire la promoțiile speciale si la produsele noastre, care v-ar putea interesa.

Informațiile dumneavoastră personale vor fi utilizate în mod strict de către Carbenta SRL și vă asiguram că acestea nu vor fi dezvaluite unor terți.

Am luat la cunoștintă și sunt de acord cu prevederile referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Prin completarea prezentului formular declar că îmi exprim consimțământul, în mod expres și neechivoc, pentru că datele cu caracter personal, precum și orice alte informații furnizate de mine, cuprinse în acest document, să intre în baza de date Carbenta Srl, pentru a fi prelucrate și utilizate de acesta în activități și scopuri statistice și/sau legate de marketing (inclusiv primirea de apeluri în acțiuni de marketing direct, de promovare a noilor oferte, produse și servicii) în conformitate cu legislația în vigoare.


SC Carbenta Srl cunoaște importanța datelor dvs. și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului hyundaior.ro, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.  

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului hyundaior.ro, dispozitive de tip smartphone, tabletă, desktop, laptop, etc. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în documentele Condițiile Generale,  Politica de Confidențialitate din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul www.hyundaior.ro .

Conform cerințelor Legiilor:

 • nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată,

 • Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a directivei 95/46/CE,

SC Carbenta Srl administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor SC Carbenta Srl sub brand-ul: Hyundai Carbenta.

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și a serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

 1. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal

SC Carbenta Srl colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare: 

 1. Administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.hyundaior.ro

 2. Activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe website-ul www.hyundaior.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică.

 3. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor SC Carbenta Srl, desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului. 

 4. Activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul www.hyundaior.ro), îmbunătățirea calității serviciilor de reparații și întreținere a produselor comercializate prin activitatea desfășurată în cadrul serviciului Call Center; efectuarea intervenției de service, înlocuiri de produse.

 5. Activități de emiterea documentelor fiscale, care sunt cerute de legislația în vigoare (Contract de vânzări, Contract de prestări servicii, Proforme, Facturi fiscale, etc.),

 6. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.


 1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm - Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.hyundaior.ro: (Înscriere la Test Drive, Solicitare ofertă)
  – nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, număr de telefon, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies; Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați Politica privind utilizarea cookie-urilor disponibilă în website.

 2. Pentru activități comerciale de vânzări de servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul www.hyundaior.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică:

  – nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, număr de telefon, adrese de livrare, modelul de masină achiziționat.

 3. Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor SC Carbenta Srl, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.– nume și prenume, telefon, e-mail, adresa(domiciliu/reședința), modelul de masina achizitionat sau la care s-a cerut un drive test.

 4. Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de SC Carbenta Srl, îmbunătățirea calității serviciilor în cadrul serviciului Call Center:– nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), voce, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți– în plus, SC Carbenta Srl prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie și număr act identitate, date bancare, doar pentru situațiile în care intervin înlocuiri de Servicii.

 5. Pentru a putea emite documentele fiscale cerute de legile în vigoare, colectăm următoarele date:- nume, prenume, adresa, serie si număr de buletin și CNP. Utilizam seria și numărul din buletin și CNP-ul doar pentru a putea emite facturile fiscale și a contractelor de cumparare și vânzare, precum și a contractelor de prestări de servicii.

 1. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea.Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca SC Carbenta Srl. să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea SC Carbenta Srl. de a vă furniza respectivele servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dvs. sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.


 1. Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal - În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, SC Carbenta Srl poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai SC Carbenta Srl (cum este cazul companiilor cu care SC Carbenta Srl se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),

– furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă SC Carbenta Srl în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu SC Carbenta Srl precum și dvs. ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dvs. de acces.   

Datele înregistrate de SC Carbenta Srl nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor SC Carbenta Srl.

 • 4.Care este temeiul legal în baza căruia procesăm datele?

 • Colectăm, utilizăm și distribuim datele de care dispunem în modurile descrise mai sus: 

 • -după cum este necesar pentru a respecta în conformitate cu consimțământul dumneavoastră pe care îl puteți revoca oricând contactându-ne în scris la adresa marketing@hyundaior.ro,

  -după cum este necesar pentru a ne îndeplini obligațiile legale, pentru a vă proteja interesele vitale sau pe ale altora;

  -după cum este necesar în interes public; și

  -după cum este necesar în interesul nostru legitim (sau al altora), inclusiv în interesul nostru ce constă în furnizarea unui serviciu sigur, cu excepția cazurilor în care aceste interese prejudiciază interesele dumneavoastră sau drepturile și libertățile fundamentale care impun protejarea datelor cu caracter personal.


 • 5.Drepturile prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)?

 • Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv: 

 • - de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;

  - dreptul de acces la datele dvs. cu caracter personal;

  - dreptul de intervenție sau rectificare asupra datelor dvs. cu caracter personal;

  - dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”)

  -dreptul de restricționarea prelucrării

  -dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;

  -dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;

  -de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

  Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către SC Carbenta Srl la adresa de mail: marketing@hyundaior.ro sau ne puteți scrie la următoarea adresă de poștă: Str. Fabricilor nr. 2B, Oradea, Jud. Bihor.

  Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către SC Carbenta Srl.unui mail: marketing@hyundaior.ro sau ne puteți scrie la următoarea adresă de poștă: Str. Fabricilor nr. 2B, Oradea, Jud. Bihor.), a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastrava fi înaintată către departamentul specializat al SC Carbenta Srl; este o să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

  6.Prevederi speciale legate de minori

  SC Carbenta Srl nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate.

  SC Carbenta Srl nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.  

  Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul SC Carbenta Srl, ori participarea la concursuri sau campanii ale SC Carbenta Srl, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.  

  Minorii care au implinit vârsta de 14 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de la SC Carbenta Srl numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

  De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

  Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

  7Durata prelucrării datelor

  Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 677/2001. Excepție: Pentru datele declarate în cadrul serviciului call center, durata prelucrării datelor este de 10 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, SC Carbenta Srl poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

  Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, cerințe legale.

  8Alte informații

  Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.

  Pentru înregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, SC Carbenta Srl nu își asumă nicio responsabilitate.

  Vă semnalăm deasemnea și faptul că niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.

  8.Cum contactați Carbenta Srl dacă aveți întrebări

  Dacă aveți întrebări despre această politică, ne puteți contacta așa cum se descrie mai jos. Operatorul de date responsabil pentru informațiile dumneavoastră este Carbenta SRL și puteți să îl contactați online sau prin poștă la adresa:


  Carbenta Srl

  Adresa:

  Oradea, Str. Fabricilor, nr. 2B (la ieşire spre Episcopia, lângă Lidl)

  Tel: +4 0259/43.45.42;

  E-mail:marketing@hyundaior.ro

  Contactați Responsabilul cu protecția datelor pentru Carbenta Srl


  Data ultimei revizuiri: 10 mai 2018

  Top